Služby a šlechtění

Nabídka býků

Společnost CRV ve svých šlechtitelských programech klade velký důraz na býky, kteří zvyšují efektivitu výroby mléka a zlepšují zdravotní stav stáda.

Přečtěte si více

GraviPro - býci s výbornou vlastní plodností

CRV má speciální nabídku býků s výbornou vlastní plodností GraviPro a GraviPro Plus, kde mají nadprůměrnou plodnost nejen býci, ale i jejich dcery.

Přečtěte si více

Masný program

CRV nabízí odborné poradenství v chovu masného skotu, inseminační dávky, komplexní řešení na zlepšení reprodukčních ukazatelů stáda a sledování zdravotního stavu – Ovalert a prodej minerálních krmiv a doplňků.

Přečtěte si více

Služby pro chovatele

CRV nabízí řadu služeb, jako je inseminace či sonografické vyšetření, ale také odborné poradenství za účelem zlepšení zdraví a zvýšení efektivity stáda.

Přečtěte si více

Služby pro ins. techniky

CRV Czech Republic, spol. s r.o. nabízí i služby pro inseminační techniky a veterináře.

Přečtěte si více

Šlechtění

Efektivita

Šlechtění na efektivitu a zdraví stáda patří mezi priority CRV. Index efektivity by měl pomoci chovatelům při výběru nejvhodnějších býků do připařovacích plánů a usnadnit jim tak šlechtění zaměřené na zdravé a efektivní krávy, které budou mít pozitivní vliv na ekonomiku i zjednodušení řízení stáda.

Přečtěte si více

Zdraví

Šlechtění na efektivitu a zdraví stáda patří mezi priority CRV. Index zdraví by měl pomoci chovatelům při výběru nejvhodnějších býků a usnadnit jim šlechtění zaměřené na zdravé a efektivní krávy.

Přečtěte si více

Šlechtitelské programy

CRV má cca 1.700 býků a 750 plemenic v pobočkách po celém světě. Řada z nich má svůj vlastní šlechtitelský program.

Přečtěte si více