Přednášky + ke stažení

Manuál HerdOptimizer

Manuál Ovalert respondéry bez dojírny

Manuál Ovalert respondéry s dojírnou

Manuál Vee Manager

Manuál Velos

Moocall CRV

Flyer BE Beef double A4 Cz 1str


Reklamační podmínky Ovalert, platnost od 1.1.2024

Reklamační podmínky (PDF)

Reklamační podmínky (DOC k vyplnění formuláře)


Přednášky


Předánášky ze semináře ve Velké Lomnici (SK) - 11/2023

STRATEGIA VYUZITIA GENOMICKEJ SELEKCIE V CHOVE

Výsledky za Slovensko

EFEKTIVITA VE STÁDECH BTPM

Zdravotní problematika závěru pastevní sezóny, příprava na sezónu telení


Přednášky ze semináře o embryotransferu 06/2023

Genomika plemenic a ET

Embryotransfer v praxi

Přednášky ze semináře v Krásné Hoře 04/2023

Řízení mléčných farem pro maximální zisk a minimální dopad na životní prostředí

Nevýživové faktory ovlivňující užitkovost dojných krav


Přednáška z vyhlášení Mléčné farmy 2023

Možnosti genetického ovlivnění konverze krmiva a emisí metanu s cílem minimalizace dopadu na životní prostředí


Přednášky ze seminář k investičním dotacím ve Ždáru nad Sázavou - 02/2023

Investiční dotace AK

Investiční dotace 2023 MZe

Jak zvýšit produkci mléka bez nutnosti navýšení nákladů

Moderní postupy pro zlepšení ekonomiky chovu

Polorobotické kruhové dojírny

Proces získávání investiční dotace v PRV

Technologie stájí Farmtec

Cesty do DE a NL


Prednášky zo seminára vo Veľkej Lomnici (SK) - 11/2022

Ekonomické kríženie mäsových plemien

Inseminácia v mäsových chovoch

Krmná aditiva v ekologických chovech

Management kráv pred a po otelení

Management chovu krav BTPM

Podpora chovateľov mäsového dobytka

Welfare úspora nákladů zkvalitnění hnojiv