Reference - zkušenosti našich zákazníků

  reference - Ovalert

  „Investici do Ovalertu vyhodnocuji jako jednu z nejlepších, jakou jsem za svou 30letou praxi udělal.“

  Ing. Vít Havel – předseda, AGRO Dolní Kralovice, s.r.o. (390 krav plemene holštýn)

  Agro Dolní Kralovice

  „Rozhodli jsme se pro nový způsob řízení reprodukce pomocí systému Ovalert, protože jsme chtěli zlepšit výsledky plodnosti našeho stáda. Ovalert zjednodušil naši práci, a i díky podpoře CRV jsme ve velmi krátké době výrazně zlepšili výsledky reprodukce.“

  Ing. Václav Němec – předseda družstva, DVPM Slavíkov (600 dojnic plemene holštýn)

  DVPM Slavíkov

  „Ovalert využíváme již třetím rokem a díky úzké spolupráci s CRV, která mimo jiné zajistila několik reproauditů vedených uznávanými veterináři, se nám krom velké úspory hormonů daří stále zlepšovat zabřezávání i zvyšovat počty březích zvířat.“

  Eva Prokešová – zootechnička, ZEAS Oskořínek a.s. (580 dojnic plemene holštýn)

  ZEAS Oskořínek

  „Největší přínos Ovalertu vidíme v lepší efektivitě vynaložené práce. Díky systému můžeme jít přímo za konkrétními zvířaty a tím šetříme čas i zbytečnou práci navíc.“

  „Ovalert vyhledá zvířata, která bychom těžko našli. Jedná se zejména o noční říje a také říjící se zvířata o víkendech.“

  „Náš veterinář si může rychle a spolehlivě prověřit případné veterinární zákroky a rekonvalescenci zvířete.“

  „I náš inseminační technik se před samotným úkonem ptá: ,A ukázal to Ovalert?´ “

  „Systém Ovalert nám pomáhá zejména při detekci říjí probíhajících v nočních hodinách (především v horkých letních dnech) a tím ke zvýšení počtu zapuštěných zvířat. Oceňujeme také dostupnost informací kdekoliv s přístupem internetu nebo pomocí zaslaných SMS. Ovalert nám rovněž odhalí zvířata se zdravotními problémy dříve, než dojde k větším ekonomickým škodám. Dále očekáváme větší stabilitu reprodukce v průběhu celého roku.“

  Ing. Jan Dobeš – hlavní zootechnik, Starojicko a.s. (740 dojnic plemene holštýn)

  Starojicko, a.s.

  „Ovalert nám pomáhá dříve vyhledat říjící se krávy po otelení a díky tomu můžeme zapouštět zvířata časněji. Také nám pomáhá při lepší organizaci práce v reprodukci zvířat. Další výhodou je dostupnost dat kdekoliv s přístupem internetu nebo zasílání SMS. Výhodou je také propojení s naším současným systémem na řízení stáda.“

  Vladislav Peterka – zootechnik, ZD Zálší, farma České Heřmanice (420 krav plemene české strakaté)

  ZD Zálší, České Heřmanice

  „V čem se člověk Ovalertu vyrovnat nemůže, je okamžité odhalení zdravotních problémů – ať už žraní, nebo přežvykování. Ovalert bude vždy přede mnou, protože ta zvířata sleduje minutu po minutě, což není z pozice zootechnika proveditelné. Tímto mám odhalena zvířata, která je potřeba zkontrolovat a mohu říci, že Ovalert se nemýlí jak u zvířete jako individuality, tak u celé skupiny, když se například nakrmí horším krmivem.“

  Zdeněk Bumbálek – zootechnik, ZAS Nivnice a.s. (1 000 dojnic plemene holštýn; All in One respondéry)

  ZAS Nivnice a.s.

  „Jako jednu z nejfunkčnějších věcí na Ovalertu hodnotím to, že nás upozorní na krávy, které se přeběhly ještě před sonografickým vyšetřením březosti. My tak můžeme zvíře hned zase inseminovat, případně odhalit nějaký zdravotní problém a začít léčit hned v začátku. Máme díky tomu lepší přehled o zdravotním a reprodukčním stavu zvířat. Je to velká úspora času a peněz.“

  Libor Zeman – předseda představenstva, Agrodružstvo Načeradec (580 dojnic plemene holštýn a české strakaté)

  Agrodružstvo Načeradec

  „Systém Ovalert používáme od léta 2017 a jsme s ním spokojeni. Velice dobře detekuje říje a monitoruje zdraví našich 630 dojnic. Zaznamenává také příjem krmiva a přežvykování.

  Přinesl nám značnou úsporu při spotřebě hormonů. Včasným odhalením nemocného zvířete nám rovněž snižuje náklady na léčbu a předchází dalším ztrátám. Ovalert nám šetří čas a zvyšuje efektivitu práce.“

  Ing. Pavel Skalka – hlavní zootechnik, Agrosumak a.s., farma Libhošť (630 dojnic plemene holštýn)

  Agrosumak a.s., Libhošť

  „To, co se nám v oblasti detekce říje a určení správného času inseminace během deseti měsíců s Ovalertem podařilo, zcela předčilo naše očekávání. Z původních cca 120 inseminací měsíčně jsme dnes na 65 inseminacích. A to máme minimálně stejný počet zabřezlých, někdy i víc.“

  „Mít přehled o příjmu krmiva jednotlivých zvířat je pro mě zásadní hlavně u krav před a po otelení, které představují tu nejrizikovější skupinu. Při poklesu příjmu krmiva, který téměř vždy signalizuje počínající problém, tak můžu začít zvíře včas léčit a ve finále o ně nepřijdu.“

  Veronika Tůmová – zootechnička, ZOD Božejov (345 krav plemene holštýn)

  ZOD Božejov

  „Ve srovnání se systémem, který jsem využíval před tím, je Ovalert spolehlivější a přehlednější. Díky němu vyhledám zvířata říjící se v noci nebo s tichými říjemi. Co se týče vyhledání zvířat se zdravotními problémy, je Ovalert bezkonkurenční.“

  „Během necelých tří let se nám podařilo navýšit mléčnou užitkovost o dva tisíce kg mléka a výrazně zlepšit reprodukční ukazatele. Mezidobí kleslo ze 423 na 380 dnů, servis perioda se zkrátila ze 143 na 100 dnů za všechny laktace, a zabřezávání, které jsme měli na necelých 27 %, bylo letos v dubnu na krásných 48 %.“

  „Ovalert je pro nás nepostradatelným pomocníkem zejména při zachycení tichých a nočních říjí. Říje se slabými projevy, které bych neodhalil vizuálně, a ty, které dosahují vrcholu v době, kdy nejsem v práci, by mi jinak utekly. Svou práci si bez něj dnes už nedovedu představit.“

  Jiří Koníček – zootechnik, ZD Bačkov, (160 krav plemene holštýn)

  ZD Bačkov

  „Ovalert je pro nás neocenitelným pomocníkem při odhalování zdravotních problémů. Díky němu víme o problému podstatně dřív, než se projeví vizuálně nebo na dojírně, a můžeme ho tak začít včas řešit.“

  „I člověku, který má perfektní přehled o 800 kravách, může Ovalert pomoci při vyhledávání říjí. Dokáže zachytit jak tiché říje, tak i ty, které jsou na vrcholu v době, kdy u krav nejsme.“

  „S fungováním Ovalertu jsme velmi spokojeni, a proto s ním počítáme i do nové stáje, kterou budeme stavět, a to včetně pozičního systému.“

  „Využíváme jak individuální, tak skupinové sledování zvířat, které pomáhá hlavně při změnách krmení. Máme přehled o výkyvech a vývoji každé skupiny a můžeme tyto informace využívat pro konzultaci s výživáři a optimalizaci krmné dávky.“

  Ing. Ondřej Blabolil – hlavní zootechnik, ZOD Žichlínek (840 krav plemene C a 930 krav plemene H)

  ZOD Žichlínek

  „Ovalert využíváme na celé stádo – jak na krávy, tak na jalovice. Díky Ovalertu se nám podařilo meziročně zvýšit % zabřezávání u jalovic z 53 % na 67 %. Ovalert je pro nás nedílnou součástí práce se stádem.“

  Michaela Juzková – zootechnička, AGROKLAS Staré Sedliště (400 dojnic plemene holštýn)

  Agroklas Staré Sedliště

  „Ovalert přináší vysokou přidanou hodnotu a díky respondérům All in One, které kromě aktivity sledují i žraní a přežvykování, máme k dispozici velké množství informací, které bychom jinak neměli. S pozičním systémem navíc přesně víme, kde se která kráva nachází a co s ní máme dělat. A při řešení problému a potenciální záchraně krávy hraje úspora času nesmírně důležitou roli.“

  „Vyhledávání říje je s obyčejnými aktivometry nesrovnatelné, s jeho spolehlivostí můžeme čekat na přirozené projevy říje a výrazně jsme snížili použití všech hormonů včetně Oestrophanu. Také jsme dosáhli zlepšení ve všech ukazatelích, které jsme vložili do celého Systému inovativního řešení produkce, reprodukce a zdraví.“

  „Ovalert ve spojení s pozičním systémem od CRV je jednoznačně systémem, do kterého se vyplatí investovat, ať už s dotacemi nebo bez nich“

  Ing. Jaroslav Lád – předseda a Ing. Alena Ládová – zootechnička, ZD Ostaš (640 dojnic plemene holštýn)

  ZD Ostaš

  „Správné načasování inseminace je vždy klíčové. Systém sleduje zvířata nepřetržitě a díky tomu, že nejsem závislý na technikovi, mohu inseminovat vždy v ten nejvhodnější čas. Už po krátké době s Ovalertem bylo vidět, že jeho spolehlivost je při vyhledávání říjí v porovnání s dojírenskými systémy nesrovnatelně vyšší.“

  „Dříve jsme hormony používali u cca 80 % inseminací, dnes je to pouhých 15 %, a ve většině případů se jedná o problematické krávy. Výrazné snížení množství hormonů představuje pro podnik také nemalou finanční úsporu.“

  „Ovalert je pro mě jako kolega, na kterého se mohu spolehnout. Ze začátku jsem sice měl tendenci ho kontrolovat a u říjí dělat vizuální kontrolu, dnes už ale vím, že se vážně nemýlí.“

  Lukáš Chaloupka – hlavní zootechnik, VOD Kadov (250 krav H a R + 50 krav BTPM)

  VOD Kadov

  „Mezidobí u nás pokleslo z původních 433 na 423 dnů, servis perioda byla dlouhodobě na 144, nyní je na 120 dnech, a za pár měsíců s Ovalertem máme i přes letošní horké jaro vyšší počet březích krav.

  „Po necelém roce fungování jsem přesvědčen, že jsme vybrali správně – už teď nám Ovalert šetří čas i náklady a jakmile začneme jeho možnosti využívat na 100 %, bude naše spokojenost určitě ještě mnohem větší.“

  „Sledování žraní a přežvykování je pro nás velkým pomocníkem při odhalení začínajících zdravotních problémů. Dislokace slezu, acidóza, ketóza, mastitida… díky Ovalertu vím o těchto problémech již v počátku a můžu včas zasáhnout. U krav na porodně mi zase pokles ve žraní signalizuje blížící se porod, což je rovněž důležitá informace.“

  Štěpán Šobora – vedoucí živočišné výroby, ZOD Lešná (490 dojnic plemene holštýn)

  ZOD Lešná

  „V dnešní době, kdy není na trhu práce dostatek kvalitních lidí, přináší Ovalert velké usnadnění práce. Na základě upozornění systému děláme až 2/3 inseminací, nenahraditelný je zejména při vyhledávání nočních říjí.

  Je také velkým pomocníkem při sledování žraní. Nejsem schopna u 500 krav vědět o každém problému, Ovalert mě ale na každou změnu upozorní a krávě, která nežere, se můžu začít včas věnovat. Při vysokých teplotách během léta jsem díky Ovalertu přišla i na coli záněty, kdy kráva přestala žrát a dojit. Nežravá zvířata kontroluji jako první, až pak se věnuji kravám, které jsou připraveny na inseminaci.

  Další výhodou Ovalertu je jeho přehlednost a jednoduchost, pracovat se s ním naučí opravdu každý.“

  Kateřina Kopecká – zootechnička, ZOD Opatovec (520 krav plemene C)

  ZOD Opatovec

  „Spotřeba na zabřezlou u nás dosahovala téměř pěti inseminačních dávek, měli jsme dlouhé mezidobí i servis periodu, a velké procento inseminací bylo prováděno po aplikaci hormonů. Během roku a půl se podařilo zkrátit mezidobí z původních 416 na současných 380 dní, celková spotřeba inseminačních dávek je na 60 % původního stavu a na zabřezlou je nyní potřeba pouze 2,5 ID.“

  „Díky spolehlivosti a přesnosti Ovalertu kleslo používání hormonů před inseminací o 90 %.“

  „Ovalert mi velmi usnadnil práci a jeho spolehlivost a přesnost je opravdu vysoká – jak při detekci říjí, tak i při sledování zdravotního stavu zvířat.“

  Ladislav Látal – zootechnik, Senagro a.s. Senožaty (390 krav plemene R a V)

  Senagro Senožaty