Efektivita

  • Index zahrnuje nejdůležitější ukazatele
  • Snadnější selekce býků
  • Efektivní produkce

Index efektivity

Mezi priority CRV patří šlechtění na efektivitu a zdraví stáda. Šlechtitelé z CRV proto sestavili nový index, který by měl pomoci chovatelům při výběru nejvhodnějších býků do připařovacích plánů a usnadnit jim tak šlechtění zaměřené na zdravé a efektivní krávy, které budou mít pozitivní vliv na ekonomiku i zjednodušení řízení stáda.

INDEX CELOŽIVOTNÍ EFEKTIVITY BLE (Better Life Efficiency) ukazuje, do jaké míry býk přispívá k efektivnější produkci mléka, mj. lepší konverzí krmiva (zlepšeným využíváním energie z krmiva). Čím více energie se přemění na mléko a čím nižší náklady na krmení chovatel vynaloží, tím je to lepší pro efektivitu. Důležitou složkou výpočtu této plemenné hodnoty jsou nádoj a dlouhověkost, ale v potaz je brána také persistence laktace, vyspělost či plodnost. PH je vyjádřena v procentech.

V ukazateli BLE je celkové množství energie, které kráva potřebuje k produkci mléka, vyjádřeno ve vztahu k celkovému příjmu energie. Aby byla efektivita hodnocena přesně, bere se v úvahu celý život krávy od narození až po vyřazení, což znamená, že se do ukazatele započítává i období odchovu. Příjem energie v období odchovu je tak jedním z faktorů, který určuje efektivitu zvířete v průběhu jeho dalšího života.

Obecné pravidlo je, že dobrá produkce v kombinaci s dlouhověkostí vede k vysoké efektivitě. Býk s PH +5 % předává potomstvu 50 % tohoto efektu. To přináší zisk ve výši cca 250 € na krávu v průměrném stádě (za celý její život).

V průměru kráva využije 58 % přijaté energie na produkci mléka a 42 % pro ostatní potřebu. Býci byli hodnoceni pro BLE na základě výše zmíněných plemenných hodnot a znaků. Dobrý býk má tento ukazatel mezi 0 – 10 %. Býk přenese polovinu tohoto ukazatele na své potomstvo, což znamená, že dcera býka s hodnotou +5 % bude mít efektivitu vyšší o 2,5 % z 58 %, tj. o 1,5 % více než dcery býka s hodnotou 0. Pokud by chovatel používal pouze býky s hodnotou +5 % u tohoto ukazatele, efektivita další generace krav by vzrostla na 59,5 %.