Šlechtitelské programy

  Šlechtitelské programy

  Společnost CRV vlastní přibližně 1.700 býků a 750 krav či jalovic. Tato zvířata jsou ustájena v různých pobočkách po celém světě – v Nizozemsku, České republice, Německu, USA, Brazílii a na Novém Zélandu.

  Globální programy

  Řada z těchto poboček včetně té české má svůj vlastní šlechtitelský program. Kromě plemen holštýn, redholštýn, české strakaté (fleckvieh) CRV dodává chovatelům inseminační dávky rovněž od plemen jersey, belgické modré, angus, MRIJ, gir, girolande, guzera či nelore a vyvíjí tu nejlepší genetiku i pro pastevní programy.

  tele fleckvieh, české strakaté

  Šlechtitelský program pro český strakatý skot a Fleckvieh

  Plemenářská společnost CRV rozvíjí svůj šlechtitelský program pro toto kombinované plemeno s využitím nových poznatků ve vědecké i chovatelské oblasti. Jednotný program má svoji základnu v německé a české populaci skotu, ale využívá i špičkový plemenný materiál z dalších zemí, hlavně Francie, Rakouska, ale třeba i Itálie.

  Program je koncipovaný pro potřeby zákazníků CRV na celém světě v rozsahu cca 1 mil. inseminačních dávek ročně. Pro zajištění kvalitních plemenných býků v dostatečné původové variabilitě jsou ročně nakupovány desítky mladých genomických býků.

  CRV úzce spolupracuje s chovateli na výběru matek býků, jejich genotypování a využívání v programu embryotransferu. V ČR dále spolupracujeme na šlechtitelském programu se společnostmi Reprogen a.s. a Jihočeský chovatel a.s. K dalším partnerům patří i rakouská společnost Genostar.

  Nabídka embryotransfer - leták

  tele holštýn

  Šlechtitelský program CRV pro holštýnský skot

  Šlechtitelským cílem CRV jsou „zdravé a dlouhovýkonné krávy, které přináší na farmu optimální zisk“.

  CRV spolupracuje s chovateli na výběru matek býků, jejich genotypování a využívání v programu embryotransferu.

  Šlechtitelský program CRV je vzhledem k plošnému rozšíření holštýnského plemene celosvětový a vychází při selekci z vlastního „indexu CRV“. Tento index využívaný pro selekci matek býků zahrnuje:

  • 40 % produkce
  • 30 % dlouhověkost, znaky zdraví a fitness
  • 30 % typ

  Hlavními zdroji ve šlechtění holštýna pro podmínky ČR jsou:

  1. Nejlepší plemenice z české populace, které jsou genotypovány a dále využívány v pozici matek býků k produkci genomických mladých býčků.

  2. Program genomických mladých zvířat ze zdrojů severoamerické populace je založen na využívání Peak donor programu ve spolupráci s firmou Alta Genetics, dále na vlastních kontraktech nejlépe hodnocených genomických plemenic.

  3. Delta program, Euro donor a Embryo program mají základ ve vlastní stáji Delta nukleus, kde jsou TOP genomické plemenice využívány k produkci nejlepšího genomického materiálu. Nyní mají i chovatelé v ČR možnost zapojit se tohoto zdroje nejkvalitnějších embryí.

  Nabídka embryotransferu - leták

  Gaussovy křivka, distribuce plemenných hodnot, lineár
  Graf znázorňuje rozpětí plemenných hodnot v 5 různých zemích.

  Rozdíly mezi nejčastěji používanými holštýnskými bázemi

  Např. býk s PH 108 na nizozemské stupnici se na Gausově normále objevuje na stejném místě, jako americký býk s PH 2 nebo německý býk s PH 124. Střední kolmice grafu představuje průměr populace (x), další linky pak směrodatnou odchylku (s), tj. např. v Kanadě je x=0 a s=5.

  Jak je vidět na obrázku, 66 % populace se pohybuje v rozmezí x±1s a 95 % populace spadá do rozmezí x±2s. Jinak řečeno, nizozemský býk s PH > 108 nebo český býk s PH > 124 reprezentují pouze 2,5 % populace.