Zdraví

  • Index zahrnuje nejdůležitější ukazatele
  • Snadnější selekce býků
  • Zdravější stádo

Index zdraví

Mezi priority CRV patří šlechtění na efektivitu a zdraví stáda. Šlechtitelé z CRV proto sestavili nový index, který by měl pomoci chovatelům při výběru nejvhodnějších býků do připařovacích plánů a usnadnit jim tak šlechtění zaměřené na zdravé a efektivní krávy, které budou mít pozitivní vliv na ekonomiku i zjednodušení řízení stáda.

Představení indexu je součástí projektu udržitelnosti v sektoru mléčné a masné produkce, na němž se CRV podílí a snaží se přispět k tomu, aby produkce byla pro chovatele skotu ekonomicky udržitelná. Konkrétně nově představený index přispěje k této strategii zlepšením zdraví a dlouhovýkonnosti stáda a snížením nákladů na krmiva a veterinární péči.

INDEX CELOŽIVOTNÍHO ZDRAVÍ BLH (Better Life Health) naznačuje, jak daný býk ovlivňuje zdraví stáda. Vysoké skóre znamená, že jeho potomstvo bude mít méně zdravotních problémů, jako jsou např. mastitidy, kulhavost, obtížné porody nebo špatné zabřezávání. Tato plemenná hodnota je vyjádřena v procentech.

Používání býků s vysokou hodnotou BLH může napomoci lepšímu zdraví zvířat a následně i snadnějšímu řízení stáda. PH je počítána z genetických predispozic býka pro zdraví vemene a paznehtů, plodnost, obtížnost telení a přežitelnost telat.

Býk s PH +5 % předává potomstvu 50 % tohoto efektu. To přináší roční zisk ve výši cca 70 € na krávu (v průměrném stádě).

V průměru se počítá s tím, že 75 % krav ve stádě je zdravých, tzn. že nemají žádné, nebo jen ojedinělé problémy. Dcery býka s hodnotou +5 % jsou tím pádem zdravější o 2,5 % ze 75 %, tj. o 1,9 % zdravější (méně zdravotních problémů) než dcery býka s hodnotou 0. Pokud by chovatel používal pouze býky s hodnotou +5 %, zdraví další generace by vzrostlo na 76,9 % (tzn. 76,9 % krav ve stádě by nemělo žádné nebo jen ojedinělé zdravotní problémy).

Zdravější kráva vydrží ve stádě déle, a pravděpodobně tak dosáhne i vyšší celoživotní užitkovosti, což má také pozitivní vliv na efektivitu.