Ovalert

Ovalert

Váš šestý smysl

 • Detekce říje se spolehlivostí min. 90 %
 • Sledování doby žraní, přežvykování, stání a ležení
 • Možnost integrace s dalšími službami

Ovalert

Dosažení vysoké plodnosti vyžaduje optimální řízení stáda!

OVALERT je komplexní řešení na zlepšení reprodukčních ukazatelů stáda (např. zkrácení mezidobí, snížení počtu inseminací, zvýšení % březích krav) a sledování zdravotního stavu plemenic (24/7 monitoring příjmu potravy, přežvykování a aktivity).

Systém velmi spolehlivě detekuje říje, určuje nevhodnější dobu inseminace a varuje při delší neaktivitě plemenic (možnost zasílání upozornění formou SMS či e-mailu).

Vysokou přidanou hodnotou je propojení na externí datové zdroje (KU, inseminace, Portál farmáře, SireMatch, dojírenské systémy) a tím odstranění nutnosti zadávat tyto informace duplikovaně.

CRV zajištuje chovatelům kompletní servis a podporu po celou dobu užívání systému Ovalert.

Princip

Použitím pedometrů nebo krčních respondérů Ovalert zjistí, které plemenice jsou v říji. Data jsou přenášena bezdrátově a chovatel může sledovat v on-line aplikaci, která zvířata jsou v říji. Pomocí tohoto způsobu detekce říje je rozpoznáno okolo 90 % všech říjí a ty jsou následně označeny v programu. To je podstatně více, než chovatel může pozorovat bez dalších technických nástrojů.

Ovalert přispívá k lepším výsledkům a také šetří práci a čas. Hlavní výhody:

 • Detekce říje 90 %
 • Detekce aktivity zvířat, slabých projevů říje nebo „tichých“ říjí (24/7)
 • Sledování doby žraní
 • Sledování snížené nebo zvýšené aktivity
  Sledování doby stání a ležení
 • Sledování počtu kroků
 • Webové rozhraní aplikace (přistup z jakéhokoliv místa s připojením k internetu)
 • Úspora práce a času
 • Možnost integrace s dalšími službami
 • Možnost vybrat pedometry / obojky nebo je kombinovat
 • Nedílnou součástí systému je program na řízení stáda VeeManager!

Manuál

Záruční podmínky

Ovalert respondéry

Respondéry

Sledování příjmu potravy

Sledování žraní udává čas za den, kdy zvíře přijímá objemná krmiva nebo trávu. Respondér na krku nepřetržitě monitoruje zvíře při těchto pohybech. Změny v chování a v příjmu potravy naznačují, že může být něco v nepořádku s konkrétním zvířetem. Včasné monitorování a příležitost pro včasný zásah zamezuje vzniku zdravotních problémů a tím se lze vyhnout poklesu produkce mléka a veškerých nákladů na léčbu a vyřazení zvířat. Kromě toho můžete sledovat svá zvířata v citlivých obdobích před a po otelení – když jsou vnímavější k nemocem v důsledku změn v prostředí, krmivech, energetické bilance a stresu.

Upozornění při špatném umístění respondéru

Správné připevnění respondéru umožňuje rozmanitost měření a schopnost identifikace. Krční respondéry automaticky zasílají upozornění, pokud jsou špatně umístěny nebo jsou ve špatné pozici při používání. Drobné změny v umístění jsou upraveny softwarem.

Online detekce říje

Očichávání a naskakování – pohyby krku, které naznačují říji, jsou sledovány 24 hodin a 7 dní v týdnu. Data jsou k dispozici okamžitě (v reálném čase) prostřednictvím dálkového přenosu dat. Až do vzdálenosti nejméně 80 metrů okolo antény ve stáji, nebo dokonce až do 1000 m kolem antény s dlouhým dosahem pro pastvu.

ISO Identifikace (volitelně)

Spolehlivá vysoce výkonná řešení pro identifikaci i řídící aplikace jako je dojení, krmení a separace. Vynikající identifikační technologie, která nikdy nepřestane pracovat, ani když je baterie vybitá.

Ovalert All in One

All in One

Nové respondéry All In One

Od roku 2017 je v ČR dostupný nový typ respondérů, který odborná porota na veletrhu AnimalTech 2017 ocenila Zlatou medailí.

Oproti standardním respondérům sledujícím dobu příjmu potravy mají All In One navíc následující funkce:

· přežvykování

· sledování nízké aktivity zvířat

· možnost pozičního systému

Kombinací monitoringu příjmu krmiva s přežvykováním včetně sledování (ne)aktivity zvířat se ještě více zpřesní data o zdravotním stavu. Takové sledování umožňuje odhalit i blížící se porod, problémy po otelení, sníženou aktivitu atd.

Další výhodou nového typu respondérů je možnost využití pozičního systému, kdy jsou zvířata dohledána s přesností na 1 m. Chovatel má k dispozici nákres vlastní stáje a jednotlivá zvířata jsou zobrazena přesně tam, kde se momentálně pohybují. Díky tomu pak jde „najisto“ a nemusí ztrácet čas hledáním zvířat, čímž se zvyšuje produktivita práce.

„Investici do Ovalertu vyhodnocuji jako jednu z nejlepších, jakou jsem za svou třicetiletou praxi udělal.“
Ing. Vít Havel, předseda AGRO Dolní Kralovice, s.r.o.