O nás - CRV CZ

  O nás - CRV CZ

  CRV Czech Republic je největší plemenářskou firmou v ČR. Je součástí nadnárodního holdingu CRV se sídlem v nizozemském Arnhemu a má šlechtitelské programy po celém světě.

  Chovatelům nabízíme inseminační dávky top býků plemen dojných, kombinovaných i masných. Dále poskytujeme software na řízení stáda, genotypování plemenic HerdOptimizer, systém na řízení reprodukce a zdraví stáda Ovalert, inseminaci, sono, tvorbu připařovacích plánů v programu SireMatch a poradenství v oblasti reprodukce a šlechtění skotu. Působíme po celém území ČR.

  Firma CRV Czech Republic, spol. s r.o. je zapsána v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.


  CRV Czech Republic je díky kvalitě šlechtitelských programů, úrovni poskytovaných služeb a své celorepublikové působnosti největší plemenářskou firmou v České republice. Dosavadní vývoj a příslušnost k velké mezinárodní skupině vytvářejí ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se naše pozice na trhu dále posilovala.

  Kvalita a dostupnost informací představuje výhodu v jakémkoliv podnikání a tedy i v chovu skotu. V této oblasti můžeme svým zákazníkům nabídnout nejen využití vyspělého počítačového programu pro tvorbu připařovacích plánů (SireMatch), ale i řadu dalších softwarových a hardwarových nástrojů, které pomáhají chovatelům zvýšit efektivitu jejich stád. Samozřejmostí je poradenství vyškolených specialistů.

  Historie a současnost

  CZ Delta, spol. s r. o. (později CRV Czech Republic, spol. s r.o.) začala podnikat 1. dubna 2004 v oblasti šlechtění skotu a plemenářských služeb pro chovatele v České republice. Nejednalo se však o začátek doslovný, neboť nová společnost převzala veškeré aktivity od Českomoravské plemenářské unie, a. s., a to včetně některých aktiv a zaměstnanců.

  Následně proběhla akvizice firmy KESA PLUS s.r.o., která zprostředkovávala českým a slovenským chovatelům přístup k plemennému materiálu z Nizozemska již od roku 1991. V listopadu 2008 došlo ke změně názvu na CRV Czech Republic, spol. s r.o. Vlastníkem společnosti je CRV International, součást nizozemské společnosti CRV Holding vlastněné mnoha tisíci farmářů z Nizozemska a vlámské části Belgie. Kromě České republiky má CRV Holding dceřiné společnosti v Brazílii, na Novém Zélandu, v Německu, ve Španělsku a v USA. Se svými produkty však obchoduje prakticky po celém světě. Na Slovensku máme pobočku – CRV SK, spol. s r.o.

  CRV Czech Republic navazuje na dlouholetou tradici v poskytování plemenného materiálu a služeb českým chovatelům skotu. Ani změna vlastníka neovlivnila hlavní zaměření společnosti na uspokojování potřeb českých zákazníků. Začlenění do nizozemského holdingu přináší v prvé řadě přístup k široké nabídce inseminačních dávek od býků (zejména holštýnského plemene), jejichž plemenné hodnoty jsou prověřeny s vysokou spolehlivostí na populaci EuroGenomics. Nezanedbatelným přínosem změny vlastnické struktury je nejenom možnost využití nejmodernějších metod šlechtění, jako je například selekce pomocí genových markerů, ale také dlouhodobé posílení ekonomické stability společnosti. Všechny tyto pozitivní změny se snažíme přenést do kvality našich produktů a služeb, která ve svém důsledku povede ke zvýšení užitkovosti a tím i ziskovosti českých chovů.

  CRV Czech Republic pokračuje ve svých tradičních šlechtitelských programech. První plemenné hodnoty ze souběžné testace nizozemských býků u nás, organizované firmou KESA PLUS, byly realizovány v roce 1997. Program CZ HOLŠTÝN je nyní součástí evropského šlechtitelského programu CRV. V nezmenšené míře se realizuje úspěšný šlechtitelský program českého strakatého plemene CZ ČESTR, ve kterém dále spolupracujeme se společnostmi Reprogen a.s. a Jihočeský chovatel a.s. Toto plemeno představuje žádoucí rozšíření škály produktů v rámci celého CRV holdingu, o čemž svědčí i akvizice společnosti Meggle GmbH Besamungsstation. Také díky této akvizici rozvíjí CRV svůj šlechtitelský program pro toto kombinované plemeno s využitím nových poznatků ve vědecké i chovatelské oblasti a jako svoji základnu má německou a českou populaci skotu. Využívá ale i špičkový plemenný materiál z dalších zemí, hlavně Francie, Rakouska, ale třeba i Itálie.

  Holding CRV investuje do výzkumu a šlechtění po celém světě.