HerdOptimizer

HerdOptimizer

Odhalte genetický potenciál Vašeho stáda!

 • Zrychlení genetického pokroku stáda
 • Spolehlivé plemenné hodnoty (EuroGenomics)
 • Odborná podpora specialistů CRV

HerdOptimizer

HerdOptimizer od CRV je nejsnadnější, nejrychlejší a nejspolehlivější cestou k vyšlechtění ideálního stáda přesně podle individuálních požadavků každého chovatele.

Tento jedinečný nástroj zahrnuje genotypování plemenic, uživatelsky přívětivý software, poradenství vyškoleného odborníka z CRV a napojení na pokročilý připařovací program SireMatch.

Chovatelům nabízí možnost včasné a přesné selekce zvířat na základě individuálně nastaveného chovného cíle, snížení nákladů na odchov, rychlejší genetický pokrok, upevnění žádoucích znaků (např. bezrohost, A2) a eliminaci nežádoucích, zpřesnění připařovacích plánů díky vyšší spolehlivosti plemenných hodnot či ověření původů zvířat.

To vše vyžaduje jen minimální práci a čas – stačí odebrat vzorky chlupů a o zbytek se již postará HerdOptimizer.

Díky své komplexnosti a jedinečnosti získal HerdOptimizer prestižní cenu za inovace pro management stáda v rámci světové výstavy World Dairy Expo v Madisonu (Wisconsin, USA) a rovněž Zlatou medaili AnimalTech 2019.

Jedinečnost

HerdOptimizer není pouze genomický test, ale komplexní nástroj umožňující využití skrytého potenciálu stáda – chovatel tak neobdrží jen výsledky testu na papíře či v e-mailu, ale rovněž jedinečný software, který se automaticky postará o veškeré zpracování dat a výsledky včetně doporučení zobrazí v přehledné a snadno pochopitelné formě; dále poradenství vyškolených specialistů a napojení na připařovací program.

CRV jako jediná společnost na českém trhu nabízí výpočet plemenných hodnot na základě využití referenční populace EuroGenomics (více než 31 tisíc býků a 1,6 milionu krav), díky čemuž jsou plemenné hodnoty vysoce spolehlivé a navíc kromě „běžných“ PH pro produkci, exteriér a fitness zahrnují také unikátní znaky CRV (odolnost vůči ketózám, zdraví paznehtů, zdraví vemene – klinické a subklinické mastitidy), efektivitu příjmu a konverze krmiva, vhodnost pro robotické systémy a indexy celoživotní efektivity a zdraví. Tyto znaky nikdo jiný chovatelům nemůže nabídnout.

Výhody

HerdOptimizer umožňuje:

 • Seřazení stáda na základě individuálně nastaveného chovného cíle (či vlastního „selekčního indexu“)
 • Automatický výběr a řazení zvířat dle chovatelem zadaných kritérií
 • Intenzivní práci s nejlepšími zvířaty ve stádě (cílené připouštění zvířat – sexované ID, embryotransfer, …)
 • Ponechání nejlepších zvířat ve stádě v případě prodeje jalovic
 • Zvýšení přesnosti připařovacího plánu (vyšší spolehlivost PH)
 • Snížení % inbreedingu pomocí kombinace genotypů a eliminaci výskytu genetických vad
 • Upevnění žádoucích znaků v rámci stáda (např. bezrohost, kaseiny)
 • Ověření původu zvířat (běžně bývá ve stádech 5-10 % neprůkazných původů)
 • Práci se všemi běžnými plemennými hodnotami pro produkci, fitness i exteriér, a navíc s unikátními znaky CRV (zdraví paznehtů a vemene, odolnost vůči ketózám; efektivita příjmu a konverze krmiva, vhodnost pro robotické systémy)
 • Zlepšení zdravotního stavu a efektivity stáda pomocí indexů zdraví a efektivity (BLH a BLE)
 • Sledování trendů vývoje plemenných hodnot za určité období

Manuál najdete zde.


Reference

V rámci pilotního programu jsme odebrali vzorky všech 420 dojnic. Pro co nejobsáhlejší porovnání genomiky se skutečností jsme u jednotlivých krav kromě informací o produkci zaznamenávali i množství informací o zdraví, jako např. výskyt mastitid, problémy s paznehty či obtížná zabřezávání, a i u těchto znaků nám výsledky genomiky skutečnost jen potvrdily. Dříve jsme o kravách a jalovicích kromě původu nevěděli prakticky nic. Dnes už máme k dispozici komplexní informace, na základě kterých můžeme spolehlivě identifkovat ta nejlepší a nehorší zvířata, a můžeme tak naše stádo směřovat tím správným směrem. Velkou výhodou je, že v HerdOptimizeru máme možnost nastavit chovný cíl podle našich preferencí, a nejsme odkázáni pouze na nějaká základní nastavení. Díky HerdOptimizeru budeme schopni seřadit si stádo podle vlastních kritérií a vytipovat ta nejlepší zvířata, která budeme připouštět sexovanými dávkami a využívat je jako dárkyně embryí. Na druhou stranu pak ty jalovice, které našemu chovnému cíli vyhovovat nebudou, můžeme prodat nebo na ně použít inseminační dávky masných býků. Genomování zvířat představuje ve šlechtění obrovský krok kupředu a nebojím se ho přirovnat k pokroku, jakým byl v minulosti přechod od přirozené plemenitby k inseminaci.

Ing. Jan Vojta - zootechnik
Bonagro, a.s.

Genomování zvířat představuje ve šlechtění obrovský krok kupředu, jakým byl přechod od přirozené plemenitby k inseminaci.
Ing. Jan Vojta, zootechnik Bonagro a.s.