region střední Čechy + Vysočina

Čermák František, Ing.
vedoucí regionu
+420 603 516 486
frantisek.cermak@crvcz.cz

Čermáková Lenka
ekonomka
+420 702 025 377
lenka.cermakova@crvcz.cz

Bělovský Jan
konzulent
+420 774 420 019
jan.belovsky@crvcz.cz

Čejková Lucie, Ing.
reprodukční specialistka
+420 724 382 651
lucie.cejkova@crvcz.cz

Kobera Milan, Ing.
konzulent
+420 603 517 240
milan.kobera@crvcz.cz

Leško Miroslav
konzulent
+420 601 094 987
miroslav.lesko@crvcz.cz

Pravdová Lenka, Ing.
konzulentka
+420 702 260 363
lenka.pravdova@crvcz.cz

Zajíčková Daniela, Bc.
konzulentka
+420 608 546 580
daniela.zajickova@crvcz.cz

Zemanová Jana, Ing.
reprodukční specialistka
+420 702 226 969
jana.zemanova@crvcz.cz

adresy:
Havlíčkova 447, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 041
lenka.cermakova@crvcz.cz

Okrouhlice 45, 582 31 Okrouhlice
tel.: 569 628 206
blanka.fikarova@crvcz.cz