Novinky

Articles

  • Deset let genomické selekce

    Zdvojnásobení genetického pokroku, snížení počtu býků používaných ke šlechtění na polovinu a zkvalitňování úrovně plemenářských organizací. Genomická selekce způsobila ve šlechtění revoluci.
  • PH efektivita konverze krmiva

    R. 2020 CRV představila plemennou hodnotu „efektivita konverze krmiva“ založenou na skutečném příjmu krmiva. V současné době jsou dostupné údaje o příjmu krmiva od 8.000 krav, díky čemuž má tato PH vysokou spolehlivost.