PH efektivita konverze krmiva

efektivita konverze krmiva

R. 2020 CRV představila plemennou hodnotu „efektivita konverze krmiva“ založenou na skutečném příjmu krmiva. V současné době jsou dostupné údaje o příjmu krmiva od 8.000 krav, díky čemuž má tato PH vysokou spolehlivost.

V prosinci 2020 CRV představila jako první plemenářská organizace na světě plemennou hodnotu „efektivita konverze krmiva“ založenou na skutečném příjmu krmiva. V současné době jsou dostupné údaje o příjmu krmiva od 8.000 krav, díky čemuž má tato plemenná hodnota vysokou spolehlivost. V následujících letech spolehlivost ještě poroste, protože CRV měří každodenní příjem krmiva na pěti spolupracujících chovech, které mají celkem 2.500 dojnic.

Efektivní a udržitelná stáda
Efektivní a udržitelné krávy přinášejí okamžité výhody jak chovatelům, tak společnosti. Náklady na krmivo představují cca 60 % celkových variabilních nákladů na produkci mléka. Šlechtění na efektivitu konverze krmiva pomáhá snížit náklady na krmivo v průměru o 10 %. Navíc má efektivní konverze krmiva pozitivní dopad na životní prostředí, protože snižuje produkci skleníkových plynů a využívání omezených zdrojů.

CRV má náskok v efektivitě konverze krmiva
CRV jako průkopník shromažďuje data o příjmu krmiva od roku 2017 s cílem zvýšit zisky chovatelů pomocí snížení nákladů na krmivo. Díky těmto spolehlivým datům má CRV vedoucí pozici v této oblasti a pomáhá chovatelům snižovat náklady na produkci, dosahovat vyššího zisku a také méně zatěžovat životní prostředí.