Deset let genomické selekce

DNA genomický býk

Zdvojnásobení genetického pokroku, snížení počtu býků používaných ke šlechtění na polovinu a zkvalitňování úrovně plemenářských organizací. Genomická selekce způsobila ve šlechtění revoluci.

Teorie genomické selekce byla popsána r. 2001 profesorem Theo Meuwissenem. Už v té době viděli vědci obrovský potenciál této techniky a také CRV se rychle zapojila do jejího vývoje. Nicméně laboratorní techniky a výpočetní kapacity nebyly ani zdaleka tak vyspělé jako dnes. Pro představu – v začátcích byly plemenné hodnoty počítány na základě 3 000 DNA markerů, zatímco dnes jich kolem 80 000. Pro výpočet spolehlivých PH musela být nejdříve vybudována velká referenční populace. Významným krokem kupředu bylo spojení referenčních populací různých evropských zemí do EuroGenomics. Tato databáze nyní zahrnuje údaje od 1,6 milionu genotypovaných zvířat, včetně 40 000 prověřených býků.

Rostoucí popularita genomických býků

V dnešní době je genomická selekce v chovu skotu součástí každodenní praxe. Například v Nizozemsku a Belgii je cca 72 % inseminací provedeno genomickými býky. Genomický je i nejpoužívanější redholštýnský býk v obou zemích, Delta Mauro.

V Německu se podíl genomických býků v posledních letech drží kolem 80 %, ve skandinávských zemích a ve Francii je tento podíl ještě vyšší. Stejně tak v USA, kde mají velké chovy ke šlechtění velmi pragmatický přístup, pochází alespoň 80 % inseminačních dávek v holštýnských chovech od genomických býků.

Souhrn

  • Genomická selekce je využívána v praxi 10 let. Za tu dobu se úroveň genetického pokroku zdvojnásobila.
  • Genomická selekce umožnila úspěšné šlechtění i na znaky, které mají relativně nízkou heritabilitu, jako např. zdraví, plodnost a dlouhověkost.
  • V průměru jsou PH po prověření na dcerách oproti genomickým hodnotám nižší jen o 6 bodů NVI. Nicméně u individuálních býků je stále možné, že výsledky budou horší nebo lepší.
  • 2 500 nizozemských a belgických chovatelů nechává genotypovat narozená telata.

Jak genomická selekce funguje?

Genomická selekce, známá také jako markerová selekce, zkoumá genetický materiál (DNA) v laboratoři. Provádí se pořízením profilu DNA a mapováním 80 000 úseků, které se nazývají markery. Každý marker je spojen s jedním dědičným znakem. V databázi EuroGenomics je v současné době zaregistrováno přes 35 000 DNA profilů býků prověřených na dcerách, kde je pro každý znak u každého z býků známa spolehlivá plemenná hodnota. Kromě býků jsou v databázi zahrnuty PH a výsledky od 1,6 milionu genotypovaných krav. K určení genomických PH telete se provádí srovnání jeho genotypu s ostatními genotypy a plemennými hodnotami, které jsou již v databázi. Díky tomu, že je v databázi obrovské množství dat, plemenná hodnota telete je odhadnuta s velmi vysokou spolehlivosti na základě jeho individuálního profilu.

Celý článek si můžete přečíst v Chovu skotu 01/2022, který je k dispozici zde.